Ontwormen en mesttest.

Ontwormen. (mesttest)

 

Parasieten bij Paarden

 

Volwassen wormen die zich in het paard bevinden leggen in de maag of de darmen eitjes. In deze eitjes bevinden zich de wormlarven. De wormlarven worden samen met de rest van het voedsel uitgescheiden door het paard in de vorm van mest. Deze mest komt op het weiland terecht. De wormlarve in het eitje kan zich onder de juiste omstandigheden, die voor elke soort anders kunnen zijn, verder ontwikkelen.

De eitjes in het gras kunnen door het paard samen met het gras opgegeten worden. Als de larve in het eitje zich in het weiland al ontwikkeld had tot het infectieuze stadium, het stadium waarin besmetting plaats kan vinden, zal de larve in het paard uit het ei komen en zich in het paard ontwikkelen tot volwassen worm. Paarden jonger dan 3 jaar kunnen ook eitjes opnemen en weer uitscheiden zónder dat de larve zich ondertussen ontwikkeld heeft tot volwassen worm.

             Het ovale voorwerp is het eitje van een bloedworm/ (ronde zijn luchtbelletjes)

Door chemisch te ontwormen probeert men de wormen cyclus te doorbreken. Met het gevaar voor het steeds vaker voorkomen van resistente wormen.  Door een MESTTEST kan er geteld worden welke eitjes er in de mest zitten. En daarop kan je dan de ontworming (chemisch) op richten. Deze mesttest kan ik uitvoeren. Echter de enige eitjes die je ziet in de mest zijn van BLOEDWORMEN of SPOELWORMEN. Ingekapselde zie je niet, alsmede maag- , long-, haar-, nek- en lintwormen. Hier zijn andere tests voor nodig. Echter het meest voorkomende zijn de bloed- en spoelwormen. Verder kan er ook nog leverbot zijn. Ik kan hier meer voorlichting over geven indien gewenst. Ook kan je kijken op www.fectest.com voor meer info.

Zowel het leven van de volwassen wormen in het paard als de ontwikkeling van larve tot volwassen worm kan binnen het paard schade aanrichten waardoor het paard ziek wordt. Gedomesticeerde paarden kunnen niet aan zelfmedicatie doormiddel van voedsel keuze doen, en de huisvesting van deze paarden is niet te vergelijken met paarden in de natuur. Daarom wordt het ontwormen van paarden, op welke manier dan ook, sterk aangeraden. 

Ook zijn er kruidenmengsels te koop tegen parasieten. Deze doden echter niet maar drijven af en komen met de ontlasting weer in de wei. Wel is het wellicht goed om een natuurlijke weerstand op te bouwen met kruiden.